Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dyrektor Gimnazjum w Gąsocinie 06-440 Gąsocin, ul. Błotna 12 tel. 23 671 43 42 NIP 566-17-58-038, Regon 130416978, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych oraz przemysłowych do stołówki szkolnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. PRZEDMIOT...

Oferta cenowa

Gąsocin, dn. 26.09.2016r. Dyrektor Gimnazjum w Gąsocinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy eko-groszku w sezonie grzewczym 2016/2017. W związku z tym proszę o wypełnienie i zwrot osobisty, pocztą tradycyjną lub e-mailową załączonego druku oferty cenowej w terminie do 14.10.2016r. tel: 23 671 43 42 e-mail: gimgasocin@wp.pl ...

Notatka służbowa

Gąsocin, dn.16.08.2016r. Notatka służbowa sporządzona zgodnie z Regulaminem określającym zasady wydatkowania środków finansowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, stosowanym w Gimnazjum w Gąsocinie- Dz.III, §6, pkt 7. W związku z koniecznością wykonania remontu generalnego...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dyrektor Gimnazjum w Gąsocinie 06-440 Gąsocin, ul. Błotna 12 tel. 23 671 43 42 NIP 566-17-58-038, Regon 130416978, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych oraz przemysłowych do stołówki szkolnej w okresie od września do grudnia 2016r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem...

Zaproszenie do składania ofert na remont kuchni szkolnej, zmywalni, łazienki, korytarza i klatki schodowej

Załącznik Nr 1do Regulaminu o zamówieniach publicznych Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Gimnazjum w Gąsocinie zaprasza do składania ofert cenowych na remont kuchni szkolnej, zmywalni, łazienki, korytarzyka i klatki schodowej o łącznej powierzchni 51m2 polegający na: wymianie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,...

Oferty na dostawę eko - groszku

Gąsocin, dn. 30.09.2015r. Dyrektor Gimnazjum w Gąsocinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawy eko-groszku w sezonie grzewczym 2015/2016. W związku z tym proszę o wypełnienie i zwrot osobisty, pocztą tradycyjną lub e-mailową załączonego druku oferty cenowej w terminie do 15.10.2015r. tel: 23 671 43 42 e-mail: gimgasocin@wp.pl ...

Notatka służbowa

Zgodnie z regulaminem określającym zasady wydatkowania środków finansowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, stosowanym w Gimnazjum w Gąsocinie dnia 09.07.2015r. wstawiono na stronę internetową zaproszenie do składania ofert cenowych na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych...

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gimnazjum w Gąsocinie 06-440 Gąsocin, ul. Błotna 12 tel. 23 671 43 42 NIP 566-17-58-038, Regon 130416978, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych oraz przemysłowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem...

Zaproszenie do składania ofert na remont sali gimnastycznej

Dyrektor Gimnazjum w Gąsocinie zaprasza do składania ofert cenowych na remont sali gimnastycznej polegający na: - przygotowaniu do malowania ścian i sufitu o pw.450m2 poprzez skrobanie, wygładzanie, gruntowanie, - malowaniu w/w ścian, - malowaniu krat okiennych wewnętrznych, - malowaniu osłon lamp wewnętrznych, - demontażu starego parkietu...

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Gimnazjum w Gąsocinie zaprasza do składania ofert cenowych na sprzedaż i montaż okapów gastronomicznych przyściennych trapezowych lub skrzyniowych o wymiarach: 150cm x90cm x45cm i 250cm x90cm x45cm w kuchni szkolnej. Oferta obejmuje towar, transport i montaż . Jest to oferta do której nie...